Dodacie podmienky

Tovar je doručovaný prostredníctvom prepravnej spoločnosti SDS s.r.o., alebo Slovenskou poštou a.s.. Tovar, ktorý je skladom a je objednaný najneskôr do 12.00 h v pracovný deň, je väčšinou expedovaný v deň objednávky, najneskôr však nasledujúci pracovný deň a spravidla doručený do dvoch pracovných dní odo dňa prijatia objednávky.

V prípade spôsobu platby prevodom na účet je tovar expedovaný v deň pripísania čiastky na účet predávajúceho, najneskôr však nasledujúci pracovný deň po pripísaní a spravidla doručený do dvoch pracovných dní odo dňa prijatia platby.

Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb, a časť z nich nie je skladom, predávajúci informuje kupujúceho o možnostiach čiastočných dodávok.

V prípade, že by dodacia lehota bola dlhšia ako avizovaná, informuje predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho. Ak kupujúci nesúhlasí s predĺženou dodacou lehotou, má právo od zmluvy odstúpiť.

Cena za poštovné je podľa platného cenníka Slovenskej pošty a.s. a prepravnej spoločnosti SDS.